Schadepost: huishoudelijke hulp

Vergoeding van de hulpbehoefte Wanneer iemand als gevolg van een ongeval letsel heeft opgelopen, kan het zijn dat hij vanwege zijn letsel het huishouden niet meer kan doen. De aansprakelijke partij dient de kosten voor huishoudelijk hulp te vergoeden. Voor de schadepost huishoudelijk hulp hoeft de benadeelde niet per se daadwerkelijk hulp in te hebben