Letselschade op vakantie

De zomervakantie is voor velen een uitstekende tijd om op vakantie te gaan: de kinderen zijn vrij van school en je hoeft zelf ook een paar weken niet te werken.

Een voedselvergiftiging in uw all-inclusive resort, een auto-ongeluk op een buitenlandse snelweg of een verkeersongeluk met een gehuurde scooter, zijn allemaal voorbeelden van ongelukken en ongevallen die op vakantie in het buitenland kunnen plaatsvinden.

De georganiseerde reis
De wetgever heeft bepaald dat een door een reisorganisatie verzorgde reis goed moet verlopen (artikel 7A: 500 e.v. BW). Dit betekent dat de reiziger de vakantie dient te krijgen die hij verwacht te krijgen. Bij het oplopen van letselschade tijdens een georganiseerde reis is dat niet het geval. De reiziger krijgt niet de vakantie die hij verwacht had te krijgen, hetgeen betekent dat de reisorganisatie de schade van de reiziger dient te vergoeden. Er zijn echter ook uitzonderingen. Denk bijvoorbeeld als de vakantie in duigen valt door de eigen schuld van de reiziger (bijvoorbeeld door onverantwoord gedrag) of door overmacht. Overmacht betekent dat de reisorganisatie het ongeluk of het ongeval tijdens uw vakantie niet had kunnen voorkomen.

Hulppersonen
De reisorganisator is ook aansprakelijk voor het handelen van “de persoon van wiens hulp hij bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt”. Dat kan dus een busmaatschappij, eigenaar van een appartementencomplex of pretpark zijn. Is deze derde aansprakelijk voor het  letsel dan kan de reisorganisator daarvoor worden aangesproken. Zorg er wel voor dat u na het ongeval op vakantie de touroperator zo snel mogelijk op de hoogte stelt van de door u opgelopen letselschade.

Reisovereenkomst
Relevant is dat het hier alleen gaat om diensten die bij de reis zijn inbegrepen: vliegreis, busreis en de bij geboekte activiteiten. Heeft u letsel opgelopen tijdens een excursie, dan is het voor de aansprakelijkheid van belang of de excursie aan te merken is als een reisovereenkomst (artikel 7:500 BW). Ingevolge de jurisprudentie is een excursie die op de plaats van bestemming wordt geboekt, niet aan te merken als een excursie dat deel uitmaakt van de reisovereenkomst. Dit kan anders zijn als bij het sluiten van de reisovereenkomst de excursie deel uitmaakt van de aangeboden reisprogramma. Dit betekent dat als u letselschade oploopt tijdens een uitstapje naar een zwembad dat niet inbegrepen zat bij het pakket, de reisorganisatie niet aansprakelijk is.

Hieronder treft u aan een paar rechterlijke uitspraken over letselschade die opgelopen is op vakantie.

Waterglijbaan
De rechtbank Oost Nederland heeft op 13 maart 2013 een uitspraak gedaan over een vrouw die tijdens haar huwelijksreis in Turkije letsel had opgelopen toen ze van een waterglijbaan ging bij het zwembad van haar hotel. De rechtbank had een deskundige de glijbaan laten onderzoeken en uit het onderzoek bleek dat de glijbaan niet voldeed aan de daaraan te stellen veiligheidseisen. De glijbaan  bood niet de te verwachten veiligheid, zodat de glijbaan gevaar opleverde. Het echtpaar had hun huwelijksreis geboekt bij Orad. Orad is daarom aansprakelijk voor de letselschade van de vrouw als gevolg van het ongeval en moet de schade vergoeden. Als basis voor deze aansprakelijkheid noemt de rechtbank artikel. 7:507 (reisovereenkomst) en art. 6:74 (tekortkoming in de nakoming) juncto 6:76 BW(aansprakelijkheid voor hulppersonen).

Valpartij in de douche
Recent heeft het hof Amsterdam op 30 juni 2015 beslist dat de reisorganisator aansprakelijk is voor de gevolgen van een valpartij in de douche van een hotel in Marcedonie. De vloer was nat geworden door een lekkende douchebak. De reiziger gleed uit en liep letsel op. Dit was volgens de rechter een gevaarlijke situatie die door het hotel verholpen had moeten worden. De reisorganisatie is dan (ook) aan te spreken. Een gang naar de rechter in Marcedonie is dan ook niet nodig.

TIPS

  • Belangrijk is dat u na een ongeval op vakantie zo snel mogelijk medische hulp inroept om het causale verband met uw ongeval aan te tonen.
  • Daarnaast is het raadzaam om zo veel mogelijk bonnetjes, briefjes, gegevens van getuigen te verzamelen als bewijsmateriaal.
  • Maak zo veel mogelijk foto’s van het ongeval en de schade. Fotografeer alles waarvan u denkt dat dit met uw ongeval op vakantie te maken heeft.
  • Zorg dat de lokale autoriteiten ter plaatse komen om een proces-verbaal op te maken. Vraag daarbij eventueel om een tolk en onderteken niets wat u niet begrijpt.